Рецепти ППП: шлях до успіху

Ефективне та міцне публічно-приватне партнерство є однією з ключових цілей проєкту EdUP. З цією метою проєкт підтримує відкритий діалог між всіма сторонами задля пошуку взаєморозуміння та визначення спільних дій.

Врешті решт, стійке системне партнерство приведе до підготовки якісних кадрів у стінах профтеху, що сприятиме майбутній відбудові країни.

  01:00

Круглий стіл

У грудні 2022 року ми провели інтерактивний круглий стіл, де керівники закладів профтехосвіти – реципієнтів проєкту EdUP, очільники галузевого бізнесу та представники Міністерства освіти та науки України мали змогу висловити власне бачення передумов успішного партнерства та зрозуміти, що цьому перешкоджає.

Як учасники бачать свої потреби

Власне бачення

Перший раунд круглого столу - учасники сформулювали, як вони бачать власну роль у партнерстві, що вони очікують і прагнуть.

 • Що потрібно профтеху?

  Перше – це модернізація закладів освіти, зокрема оновлення матеріально-технічної бази та запровадження новітніх технологій як в адміністративний, так і в освітній процес. Друге – організація виробничої практики та стажування педагогічних працівників на базах підприємств. Врешті, профтех потребує і фінансової підтримки від держави, зокрема збільшення заробітних плат педпрацівникам, а також оновлення правового регулювання галузі.

 • Які очікування у бізнесу?

  Очікування представників бізнесу розділились на два напрямки. Від закладів профтехосвіти вони очікують осучаснення навчання та, як результат, якісно підготовлених випускників, здатних задовольнити потреби ринку праці. Також вони зацікавлені у реформі галузі, що включатиме незалежну сертифікацію, встановлення стандартів якості та підвищення привабливості ринку праці.

 • Які інтереси у влади?

  Інтереси представників органів влади пов’язані, перш за все, з підтримкою збалансованого ринку праці та створенням умов для системної співпраці між бізнесом та закладами профтехосвіти. Ще один важливий інтерес - забезпечення доступності профтехосвіти та підвищення її престижності.

 • Бачення проєкту EdUP

  Інтереси проєкту EdUP спрямовані на побудову екосистеми, де кожний учасник буде розуміти свою роль та виконувати її. Передумовою створення такої екосистеми є налагодження дієвої комунікації між всіма сторонами та їх ефективна співпраця.

Думка інших учасників ринку

Бачення зі сторони

Впродовж другої частини круглого столу учасники мали змогу побачити себе очима інших, з’ясувати, які існують стереотипні уявлення, які слабкі сторони є найбільш видимими, підтвердити або спростувати такі припущення.

Отже, на думку інших учасників ринку

 • заклади профтехосвіти

  зацікавлені в отримані додаткового фінансування як від бізнесу, так і від влади, при цьому учасники допустили, що є ризик неефективного використання отриманих ресурсів. Однією з основних проблем, про яку зазначили учасники, є потреба в удосконаленні якості професійної підготовки випускників, невідповідність їхнього рівня знань та навичок потребам ринку праці, а також необхідність підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Окрім цього, матеріальна-технічна база закладів профтехосвіти наразі виглядає застарілою і потребує вдосконалення та оновлення. Не менш важливим виявилось питання недостатньої комунікації закладів освіти з бізнесом та владою, а в деяких випадках - інертність та безініціативність з боку педагогічних працівників;

 • роль бізнесу

  у публічно-приватному партнерстві зводиться переважно до двох напрямків. Перший напрямок пов'язаний із просуванням своєї продукції та послуг на ринку і, вочевидь, збільшення частки ринку. Другий напрямок пов’язаний з першим - використання дешевої робочої сили з мінімальними витратами для отримання максимального прибутку. При цьому під дешевою робочою силою, перш за все, розуміють учнів закладів профтехосвіти, які проходять практичне навчання на підприємствах;

 • інтереси влади

  пов’язані зі збереженням операційного контролю над сферою профтехосвіти, що проявляється у забюрократизованості процесів та зменшенні фінансування. Окремою проблемою є інертність у реформуванні галузі профтехосвіти та трудових відносин та надмірна заполітизованість системи;

 • проєкт EdUP

  працює з обмеженою кількістю партнерів для розвитку публічно-приватного партнерства, тож, команді варто розширювати співпрацю з представниками різних компаній та інших проєктів, зміцнюючи при цьому комунікацію між всіма потенційними партнерами. Учасники застерегли команду EdUP, що існує ризик перекосу в бік надмірної популяризації проєкту та переслідування власних інтересів і зменшення практичної діяльності та результативності.

Сторони готові зробити

Кроки назустріч

Такий відвертий діалог дозволив учасникам - без взаємних звинувачень та претезензій – визначити слабкі місця та перестороги кожної зі сторін. Тож впродовж третьої частини круглого столу учасники напрацювали та презентували власні конкретні кроки, що сприятимуть розвитку ППП.