освітній стандарт

Проєкт «Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні» (EdUP) провів публічне обговорення нового освітнього стандарту за професією «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування».

Варто зазначити, що відповідний професійний стандарт був розроблений у 2019 році за участі експертів Проєкту та представників бізнесу. Він замінив застарілу освітню кваліфікаційну характеристику та ліг в основу нового державного освітньому стандарту.

До он-лайн зустрічі долучилися 17 представників закладів профтехосвіти – учасників Проєкту.  Вів розмову Максим Пеховка, експерт Проєкту, викладач Чергінівського професійного ліцею залізничного транспорту.

В основі нового стандарту лежить компетентнісний підхід. Ключові компетентності набуваються впродовж строку освітньої програми та можуть розвиватися у процесі навчання протягом усього життя (lifelong learning). Що важливо, вони корелюються з загальними компетентностями, такими як комунікативна, цифрова, підприємницька та екологічна компетентності.

Професійні компетентності за новим стандартом – це знання та вміння, які дають змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній діяльності та є складовим відповідної професійної кваліфікації.  

У майбутньому здобувачі освіти зможуть отримувати необхідні знання на короткотермінових курсах, які підтверджуватимуться відповідними сертифікатами  – це теж передбачено новим освітнім стандартом. Така мікрокваліфікація пропонуватиметься через курсову підготовку та може стати підґрунтям для отримання свідоцтва.

 

Проєкт «Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні» (EdUP) впроваджується за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва (SDC), ТОВ «Геберіт Трейдинг» та виконується Швейцарською фундацією технічного співробітництва з розвитку «Свісконтакт» за підтримки Міністерства освіти і науки України.